Szkoła Podstawowa nr 39| im. Jana Pawła II Specjalna| w Katowicach

40-208 Katowice

ul. Ścigały 17

Tel: (32) 204-76-71

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 425310
 • Do końca roku: 90 dni
 • Do wakacji: 264 dni

Świetlica

Świetlica w naszej szkole otwarta jest od godz. 7.00 do 17.00.

      Głównym celem działalności każdej świetlicy szkolnej, a więc i naszej,  jest zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa głównie po zajęciach lekcyjnych. Duża część naszych uczniów czeka tu po lekcjach na przewozy, które odwożą ich do miejsca zamieszkania.  

Świetlica spełnia ponadto wiele innych zadań:

 • Wychowawcy starają się tworzyć optymalne warunki do rozwoju emocjonalnego, psychicznego, intelektualnego, kulturalnego, społecznego i zdrowotnego uczniów.
 • Stwarzają możliwość realizacji potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
 • Organizują pomoc w nauce.
 • Prowadzą działalność reedukacyjną polegającą na podejmowaniu działań zmierzających do wyrównywania braków i nieprawidłowości rozwojowych.
 • Propagują aktywne formy spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijają zainteresowania i zamiłowania dzieci poprzez organizację różnych zajęć i  zabaw.
 • Prowadzą szeroko rozumianą działalność profilaktyczną.
 • Włączają się wraz z uczniami przebywającymi w świetlicy w różnorodne formy działalności szkoły: konkursy, przedstawienia, wyjścia do teatru i kina, itd.

      Świetlica szkolna ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci poprzez różnorodne formy pracy stara się być miejscem sprzyjającym rozwojowi  i dobremu samopoczuciu dziecka. Z jednej strony daje poczucie bezpieczeństwa  i pewnej swobody, z drugiej dba o wszechstronny rozwój podopiecznego.

Tutaj odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, reedukacyjne, relaksacyjne. Wykorzystywane są środki audiowizualne w celu uatrakcyjnienia zajęć, do dyspozycji uczniów jest również bogato wyposażona sala zabaw.

Świetlica jest również miejscem wydawania i spożywania obiadów,  z których korzysta duża grupa uczniów.

 Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                Agnieszka Pawlikowska- Kozieł

 

dodała B. Wolny-Stachurska

Zajęcia świetlicowe na czas nauki zdalnej znajdziecie poniżej

Artykuły