Szkoła Podstawowa nr 39| im. Jana Pawła II Specjalna| w Katowicach

40-208 Katowice

ul. Ścigały 17

Tel: (32) 204-76-71

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 438547
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 205 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. REKRUTACJA

REKRUTACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach:

  • Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub o sprzężonych zaburzeniach rozwoju, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
  • Kandydaci do szkoły podstawowej, przechodzący z innego typu szkoły, dołączają do dokumentacji świadectwo z poprzedniej klasy oraz w miarę możliwości orzeczenie o niepełnosprawności
  • Rekrutacja (przyjmowanie) do szkoły –  odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc w odpowiednich oddziałach klasowych
  • Kandydaci spoza Katowic (miasta ościenne), przyjmowani są na wniosek rodziców, jeśli posiadają zgodę na kształcenie w tutejszej placówce, wydaną przez macierzysty organ prowadzący szkołę

 

dodała B. Wolny-Stachurska